Aviso Legal

AVISO LEGAL

As fotografías e material audiovisual expostos nesta páxina web son propiedade intelectual de MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL e/ou dos seus respectivos autores. Todos os dereitos reservados, prohibida a súa copia e/ou reproducción, total ou parcial, sen a autorización expresa e por escrito de MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL.

A transgresión e/ou vulneracíón destes dereitos denunciarase ás autoridades competentes, sen que isto supoña renuncia ás posibles demandas que MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL estime oportuno interpoñer ante oos tribunais ou organismos nacionais ou internacionais competentes.

Condicións xerais de acceso e uso do sitio web.


O presente aviso legal estabrece as condiciones de uso do sitio web "http://malasombra.eu" que MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL (CIF: ) pon a disposición dos usuarios de Internet.

Aceptación

O acceso ó sitio web http://malasombra.eu atribue a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

O contido do presente Aviso legal pode sufrir modificacións, polo que a súa aceptación por parte do usuario, será respecto da versión do Aviso legal publicado por MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL no intre no que o usuario acceda ó sitio web. En consecuencia, cada vez que o usuario acceda ó sitio web, lerá atentamente o presente Aviso legal.

Condicións de uso

O usuario comprométese a facer uso das utilidades e/ou servicios ofrecidos por MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL a través do sitio web http://malasombra.eu de conformidade coa ley, este Aviso legal, as condicións particulares publicadas para certos servicios e demáis avisos e instruccións postos no seu coñecemento, así coma coa moral e as boas costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web e identifiquen a MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL, son propiedade de MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL. Asimesmo, os dereitos de explotación de propiedade intelectual sobre os contidos do sitio web non se poderán utilizar polo usuario máis alá do que sexa imprescindible para o acceso ás utilidades e servicios suministrados a través do sitio web, salvo autorización expresa de MALASOMBRA PRODUCIONS, S.L.

O usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuir, realizar actos de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos do sitio web, incluidos marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, a menos que conte coa autorización do titular dos dereitos, nin a suprimir, manipular ou de calquera forma alterar demáis datos identificativos.

O usuario debe absterse de obter ou intentar obter os contidos empregando para iso mecanismos distintos dos que, no seu caso, se puxeran á súa disposición ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet sempre que, estes últimos, non entrañen un risco de dano ou inutilización do sitio web e/ou os seus contidos.

Exclusión de responsabilidade e límite de garantías

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados no sitio web http://malasombra.eu, recopílanse con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios e MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL.

MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL exclue, con toda a extensión permitida polo ordenamiento xurídico, calquera responsabilidade por danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse no futuro, por defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, que deriven do uso da información e das materias contidas na web. Os enlaces e hipertexto que, no sue caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servicios ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL, polo que esta non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efecto que pudiera derivarse de dicha información.

MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL non se fai responsable do incumplimento de calquera norma aplicable na que incurrira o usuario no seu acceso ó sitio web e/ou utilización das informacións contidas na mesma. Tampouco se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas fagan dos nomes de marca, nomes de producto, marcas comerciais rexistradas ou no que, non sendo propiedade de MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL, aparezan no sitio web.

MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL non controla nin garantiza a ausencia de virus nin de outro elemento nos servicios prestados por terceiros ós que o usuario acceda a través do sitio web, que poidan producir fallo, o alteracións no seu software ou hardware, documentos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.

Protección de datos de carácter personal

MALASOMBRA PRODUCIÓNS SL non lle solicitará en ningún intre dato/s de carácter persoal. No caso de que vostede desexe solicitarnos algún tipo de información, poderá realizalo a través do teléfono indicado na sección CONTACTO, ou ben vía mail. Os datos que nos facilite vía mail só se utilizarán para responder á súa consulta, e posteriormente destruiranse.

Analítica web

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware con oficina principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").

Google Analytics utiliza "cookies", que son arquivos de texto ubicados no seu ordenador, para axudar ó website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso do website (incluindo a súa dirección IP) transmitirase directamente e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información pola nosa conta co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recopilando informes da actividade do website e prestando outros servicios relacionados coa actividade do website e o uso de Internet.

Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google.

Pode Vostede rechazar o tratamento dos datos ou a información rechazando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, sen embargo, debe Vostede saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidad deste website.

Ó utilizar este website Vostede consinte o tratamento de información acerca de Vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.

Lexislación e xurisdicción

A lexislación aplicable ó contido do sitio web, será a española e a xurisdicción, a dos Xulgados y Tribunales competentes en España.